خطا ارسال ایمیل : 451 Temporary local problem – please try later

با سلام

اگر هنگام ارسال ایمیل با خطای:

451 Temporary local problem – please try later

مواجه بودید ابتدا log ایمیل را بررسی کنید:

tail -f /var/log/exim/mainlog

2015-06-11 10:11:32 H=localhost (xxx.xxx) [::1] F=<in2@xxxx> A=login:in2@xx.xx temporarily rejected RCPT <xxxxom>: failed to expand ACL string “${perl{auth_hit_limit_acl}}”: Undefined subroutine &main::auth_hit_limit_acl called.
2015-06-11 10:11:32 H=localhost (xx.xxx) [::1] incomplete transaction (connection lost) from <in2@xx.xx>
2015-06-11 10:11:32 unexpected disconnection while reading SMTP command from localhost (xx.xx) [::1]

 

این موضوع به بروز نبودن exim و ست نبودن exim.conf با exim.pl می باشد.

بنابراین نسبت به بروز رسانی exim اقدام کنید:

برای custombuild2.0:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build set eximconf yes
./build set eximconf_release 4.4
./build set spamassassin yes
./build update
./build exim_conf

برای custombuild1.2:

wget -O /etc/exim.conf http://files.directadmin.com/services/exim.conf
wget -O /etc/exim.pl http://files.directadmin.com/services/exim.pl
chmod 755 /etc/exim.pl
cd /etc/virtual
touch blacklist_domains whitelist_from use_rbl_domains bad_sender_hosts blacklist_senders whitelist_domains whitelist_hosts whitelist_senders
if [ ! -e limit ]; then echo 0 > limit; fi
mkdir -p usage
chown mail:mail limit blacklist_domains whitelist_from use_rbl_domains bad_sender_hosts blacklist_senders whitelist_domains whitelist_hosts whitelist_senders limit usage

در پایان سرویس exim را ریستارت کنید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

متن نظر
نام*:
رایانامه*:
وب سایت / وبلاگ: