دستورات کاربردی TOP برای مانیتور پروسس های سرور

یکی از پرکاربردترین دستورات مانیتورینگ در سرورها می باشد که اغلب مدیران سرورها بی شک ازین دستور استفاده کرده اند.

این دستور تمام proccess های در حال اجرا در سرور را نمایش می دهد و مشخص می کند چه برنامه هایی هم اکنون از ram و cpu سرور استفاده میکنند.

این دستور بعد از اجرا شدن مقادیر زیر را نمایش می دهد:

CPU usage, Memory usage, Swap Memory, Cache Size, Buffer Size, Process PID, User,loadserver,uptime server

شما با استفاده ازین دستور می توانید پروسس هایی که باعث بالا رفتن لود سرور شده اند شناسایی کنید و kill کنید.

$ top [options]

اگر دستور top رو به تنهایی بزنین وارد محیطی می‌شین که شبیه به زیر هست که هر سه ثانیه اطلاعتش بروز می‌شود و برای خروج از اون دکمه q رو بزنین یا کلید ترکیبی ctrl+c.

top - 18:38:39 up 5:37, 1 user, load average: 0.44, 0.41, 0.39
Tasks: 225 total,  2 running, 222 sleeping,  0 stopped,  1 zombie
Cpu(s): 2.4%us, 2.5%sy, 0.0%ni, 94.8%id, 0.2%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem:  4030112k total, 3518960k used,  511152k free,  467348k buffers
Swap: 2049044k total,  84864k used, 1964180k free, 1809232k cached

 PID USER   PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM  TIME+ COMMAND                          
 1259 root   20  0 169m 42m 16m S  17 1.1 25:34.08 Xorg                            
 2368 aliali  20  0 1368m 200m 45m S  12 5.1 20:06.31 compiz                           
 8863 aliali  20  0 1071m 230m 42m S  5 5.9 19:37.45 firefox                          
 2917 aliali  20  0 528m 30m 10m S  1 0.8  3:54.58 unity-panel-ser                      
 5354 aliali  20  0 672m 37m 15m S  1 1.0  0:17.93 /usr/bin/termin                      
 2337 aliali  20  0 30604 5836 620 S  1 0.1  1:17.44 dbus-daemon                        
 2877 aliali  20  0 412m 11m 7336 S  1 0.3  0:18.94 bamfdaemon                         
 2919 aliali  20  0 554m 13m 3472 S  1 0.4  1:51.43 hud-service                        
31851 aliali  20  0 3353m 229m 195m S  1 5.8  1:06.09 vmware-vmx                         
 628 root   20  0   0  0  0 S  0 0.0  0:00.02 kworker/2:0                        
 771 aliali  20  0 17460 1384 956 R  0 0.0  0:01.68 top                            
 1493 root   20  0 160m 4716 2180 S  0 0.1  0:21.99 wicd                            
 2406 aliali  20  0 809m 23m 11m S  0 0.6  0:24.93 python                           
 2441 aliali  20  0 409m 11m 7652 S  0 0.3  1:08.36 indicator-multi                      
 2745 aliali  20  0 355m 13m 9440 S  0 0.3  0:01.76 notify-osd                         
 2935 aliali  20  0 412m 5300 3912 S  0 0.1  0:31.37 indicator-appli                      
29199 aliali  20  0 764m 37m 19m S  0 1.0  0:02.50 pidgin

در خروجی بالا:

خط اول به ترتیب از سمت چپ به راست: ساعت، مدت زمانی که سیستم روشن بوده، تعداد کاربرانی که در سیستم هستند  و لود سیستم که از چپ به راست برای ۱، ۵ و ۱۵ دقیقه گذشته محاسبه می شود.

خط دوم در مورد وظایف سیستم هست که در خروجی بالا  223 تا وظیفه وجود دارد (یعنی 223 تا pid وجود داره) که در بین همه‌ی آن‌ها دوتاشون در حال کار کردن و بقیه در حالت خواب (sleep یا idle) هستن و هیچ پروسسی stop نشده و یک پروسس zombie داریم. توضیح پروسس zombie و stop خارج بحث این‌جاست.

خط سوم در مورد cpu و مصارف مربوط به اون هست.

خط چهارم و پنجم در مورد رم وswap هست.

نکته: مقدار مصرف رم در دستور top با احتساب disk caching نشون داده می‌شود. برای اطلاعات بیشتر به دستور free مراجعه کنین.

آپشن‌ها

دستور top دو گروه آپشن دارد. گروه اول که با خود دستور top استفاده می‌شوند و گروه دوم که در محیط برنامه اجرا می‌شوند.

گروه اول آپشن‌ها

b-: دستور top رو در حالت Batch mode اجرا می‌کند که برای ذخیره خروجی دستور top در داخل یک فایل متنی مناسب است. تفاوتش با حالت عادی رو با تست کردن خودتون متوجه می‌شین.

خروجی زیر کامل نیست چون حجمش زیاد بود قسمتیش رو گذاشتم:

aliabry@lp:~$ top -b
top - 14:33:06 up 2 days, 4:36, 2 users, load average: 0.10, 0.36, 0.45
Tasks: 238 total,  1 running, 236 sleeping,  0 stopped,  1 zombie
Cpu(s): 3.4%us, 1.7%sy, 0.1%ni, 94.3%id, 0.5%wa, 0.0%hi, 0.1%si, 0.0%st
Mem:  4030112k total, 2651236k used, 1378876k free,  237064k buffers
Swap: 2049044k total,  286676k used, 1762368k free,  917400k cached

 PID USER   PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM  TIME+ COMMAND                                             
 1236 root   20  0 224m 77m 7796 S  4 2.0 141:54.94 Xorg                                              
 2170 aliali  20  0 1525m 197m 29m S  4 5.0 116:15.82 compiz                                             
27494 root   20  0   0  0  0 S  2 0.0  0:00.34 kworker/2:0                                           
27678 aliabry  20  0 17468 1384 944 R  2 0.0  0:00.02 top                                               
  1 root   20  0 24588 2252 1224 S  0 0.1  0:02.24 init                                              
  2 root   20  0   0  0  0 S  0 0.0  0:00.05 kthreadd                                            
  3 root   20  0   0  0  0 S  0 0.0  0:04.14 ksoftirqd/0

d-: برای تعیین مدت زمان بین هر به‌روزآوری. در زیر هر یک ثانیه به‌روز می‌شود:

aliabry@lp:~$ top -d 1

n-: برای تعیین تعداد دفعات به‌روزآوری که بعد اتمام دفعات دستور top بسته می‌شود. در دستور زیر بعد از پنج بار به‌روزآوری در بازه‌های یک ثانیه دستور top بسته می‌شود.

aliabry@lp:~$ top -d 1 -n 5

s-: برای اجرای دستور top در حالت secure استفاده می‌شود. بعضی امکانات مانند kill کردن یک پروسس در این حالت کار نمی‌کنند.

u- USERNAME: برای تعیین نام کاربری است که دستور top فقط پروسس‌های مربوط به اون کاربر رو نشون میده.

مثلا در زیر کاربر aliabry فقط دو پروسس دارد یکی خود دستور top و یکی پوسته bash:

aliabry@lp:~$ top -n2 -b -u aliabry
top - 11:25:09 up 2 days, 1:28, 2 users, load average: 0.27, 0.45, 0.56
Tasks: 241 total,  1 running, 238 sleeping,  0 stopped,  2 zombie
Cpu(s): 3.2%us, 1.7%sy, 0.1%ni, 94.5%id, 0.5%wa, 0.0%hi, 0.1%si, 0.0%st
Mem:  4030112k total, 2257196k used, 1772916k free,  208016k buffers
Swap: 2049044k total,  294300k used, 1754744k free,  720236k cached

 PID USER   PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM  TIME+ COMMAND           
22411 aliabry  20  0 17468 1376 932 R  6 0.0  0:00.03 top             
22077 aliabry  20  0 27112 8392 1716 S  0 0.2  0:00.84 bash             

top - 11:25:12 up 2 days, 1:28, 2 users, load average: 0.25, 0.45, 0.55
Tasks: 241 total,  2 running, 237 sleeping,  0 stopped,  2 zombie
Cpu(s): 3.0%us, 1.3%sy, 0.0%ni, 95.7%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem:  4030112k total, 2257064k used, 1773048k free,  208016k buffers
Swap: 2049044k total,  294300k used, 1754744k free,  720236k cached

 PID USER   PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM  TIME+ COMMAND           
22411 aliabry  20  0 17476 1392 948 R  0 0.0  0:00.04 top             
22077 aliabry  20  0 27112 8392 1716 S  0 0.2  0:00.84 bash

p-: برای تعیین pid هستش.

aliabry@lp:~$ top -b -p 20566 -p 20034
top - 11:32:15 up 2 days, 1:35, 2 users, load average: 0.19, 0.28, 0.44
Tasks:  2 total,  0 running,  2 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
Cpu(s): 3.2%us, 1.7%sy, 0.1%ni, 94.5%id, 0.5%wa, 0.0%hi, 0.1%si, 0.0%st
Mem:  4030112k total, 2267732k used, 1762380k free,  208648k buffers
Swap: 2049044k total,  293968k used, 1755076k free,  721200k cached

 PID USER   PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM  TIME+ COMMAND           
20034 aliali  20  0 1076m 230m 42m S  18 5.9 13:21.73 firefox           
20566 aliali  20  0 763m 38m 20m S  0 1.0  0:01.92 pidgin

i-: پروسس‌های idle و zombie رو نشون نمی‌ده.

گروه دوم آپشن‌ها

گروه دوم آپشن‌هایی هستن که در خود محیط برنامه اجرا میشن و برای اجراشون فقط کافیست دکمه مربوط به اون آپشن رو در ترمینال بفشارین.

k: برای kill کردن یک پروسس مورد استفاده قرار می‌گیره که به صورت پیش‌فرض SIGTERM رو به اون پروسس می‌فرسته.

اول دکمه k  رو بزنین تا خطی مثل PID to kill: 23255ظاهر بشه بعد جلوش pid مورد نظرتون رو بنویسین بعد از شما شماره سیگنالی می خواین بهش بفرستین رو می‌پرسه:

Kill PID 1 with signal [15]:

که پیش فرض 15 یا SIGTERM هست (برای اطلاعات بیشتر در مورد سیگنال‌ها به دستور kill مراجعه کنین).

نکته: برای انجام این‌کار باید دسترسی کافی داشته باشین.

s: برای تغییر مدت زمان بین هر آپدیت.

نکته: با فشردن کلید space نیز محتویات به‌روز می‌شوند.

Change delay from 3.0 to: 1

n: برای تعیین تعداد پروسسی که در جدول نشون بده . در زیر ۵ پروسس نشون میده:

Maximum tasks = 0, change to (0 is unlimited): 5

r: برایه renice کردن هست. انجام این‌کار نیاز به دسترسی کافی دارد.

اول شماره pid رو ازتون می‌گیره:

PID to renice: 23355

و سپس شماره اولویتی که می‌خاین بهش تعلق بگیره:

Renice PID 23355 to value:1

نکته: عدد اولویت یک pid در ستون NI ظاهر می‌شود.

u: مثل آپشن u-در آپشن‌های گروه اول برای تعیین نام کاربری هست. به غیر از نام کاربری UID هم می‌تونین بدین.

Which user (blank for all): ali.abry

z: برای تغییر رنگ هستش. خودتون یک بار بزنین تفاوت رو می‌بینین.

l: خط اول هیدر که مربوط به uptime و load average هست محو میشه.

t: خط دوم و سوم که مربوط به task و cpu هست رو محو می‌کنه.

m: خط چهارم و پنجم که مربوط به mem و swap هست رو محو می‌کنه.

1: جزئیات مصرف cpu رو به ازای هر هسته cpu نشون میده.

top - 12:30:10 up 2 days, 2:33, 2 users, load average: 0.26, 0.49, 0.49
Tasks: 245 total,  1 running, 241 sleeping,  0 stopped,  3 zombie
Cpu0 : 6.1%us, 1.4%sy, 0.0%ni, 92.5%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu1 : 15.6%us, 2.0%sy, 0.0%ni, 82.4%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu2 : 4.7%us, 2.0%sy, 0.0%ni, 93.3%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu3 : 3.3%us, 2.0%sy, 0.0%ni, 94.6%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu4 : 1.0%us, 2.0%sy, 0.0%ni, 97.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu5 : 0.7%us, 0.7%sy, 0.0%ni, 98.7%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu6 : 1.0%us, 0.3%sy, 0.0%ni, 98.7%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu7 : 0.3%us, 0.3%sy, 0.0%ni, 99.3%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem:  4030112k total, 2468268k used, 1561844k free,  215080k buffers
Swap: 2049044k total,  287572k used, 1761472k free,  769032k cached

c: با زدن cدستور کاملی که برای اجرای هر pid مورد استفاده قرار گرفته رو نشون میده.

قبل از زدن c

 

top - 17:34:14 up 7:09, 3 users, load average: 0.72, 0.60, 0.60
Tasks: 251 total,  1 running, 215 sleeping,  1 stopped, 34 zombie
%Cpu(s): 18.4 us, 5.4 sy, 0.0 ni, 76.2 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
KiB Mem:  4049004 total, 3925128 used,  123876 free,  80060 buffers
KiB Swap: 4881404 total,   560 used, 4880844 free, 2120828 cached

 PID USER   PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM  TIME+ COMMAND                                 
 8849 matrix  20  0 1356m 371m 62m S 17.5 9.4 31:58.70 firefox                                 
 1297 root   20  0 260m 112m 34m S  6.7 2.9 30:32.09 Xorg                                  
 2877 matrix  20  0 1669m 242m 65m S  5.4 6.1 14:50.00 compiz                                 
12312 matrix  20  0 792m 29m 16m S  5.4 0.8  0:04.83 gnome-terminal                             
 2884 matrix  20  0 521m 16m 9900 S  2.7 0.4  5:06.09 indicator-multi                             
 9110 matrix  20  0 2497m 116m 45m S  2.7 2.9  3:53.94 rhythmbox                                
12816 matrix  20  0 20816 1584 1052 R  2.7 0.0  0:00.31 top                                   
 2982 matrix  20  0 610m 10m 3468 S  1.3 0.3  3:00.10 hud-service                               
 2983 matrix  20  0 807m 40m 20m S  1.3 1.0  5:52.56 unity-panel-ser                             
  1 root   20  0 27056 2852 1356 S  0.0 0.1  0:00.85 init                                  
  2 root   20  0   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.00 kthreadd                                
  3 root   20  0   0  0  0 S  0.0 0.0  0:05.47 ksoftirqd/0                               
  5 root    0 -20   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.00 kworker/0:0H                              
  6 root   20  0   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.00 kworker/u:0                               
  7 root    0 -20   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.00 kworker/u:0H                              
  8 root   rt  0   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.44 migration/0                               
  9 root   20  0   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.00 rcu_bh                                 
  10 root   20  0   0  0  0 S  0.0 0.0  0:10.78 rcu_sched                                
  11 root   rt  0   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.18 watchdog/0                               
  12 root   rt  0   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.14 watchdog/1                               
  13 root   20  0   0  0  0 S  0.0 0.0  0:05.51 ksoftirqd/1                               
  14 root   rt  0   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.48 migration/1                               
  16 root    0 -20   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.00 kworker/1:0H                              
  17 root    0 -20   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.00 cpuset                                 
  18 root    0 -20   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.00 khelper                                 
  19 root   20  0   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.00 kdevtmpfs                                
  20 root    0 -20   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.00 netns                                  
  21 root   20  0   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.00 bdi-default                               
  22 root    0 -20   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.00 kintegrityd                               
  23 root    0 -20   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.00 kblockd                                 
  24 root    0 -20   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.00 ata_sff                                 
  25 root   20  0   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.00 khubd                                  
  26 root    0 -20   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.00 md                                   
  27 root    0 -20   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.00 devfreq_wq                               
  30 root   20  0   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.02 khungtaskd                               
  31 root   20  0   0  0  0 S  0.0 0.0  0:01.26 kswapd0                                 
  32 root   25  5   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.00 ksmd                                  
  33 root   39 19   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.00 khugepaged                               
  34 root   20  0   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.00 fsnotify_mark                              
  35 root   20  0   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.00 ecryptfs-kthrea                             
  36 root    0 -20   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.00 crypto                                 
  47 root    0 -20   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.00 kthrotld                                
  50 root    0 -20   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.00 binder                                 
  69 root    0 -20   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.00 deferwq                                 
  70 root    0 -20   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.00 charger_manager                             
 184 root   20  0   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.00 scsi_eh_0                                
 188 root   20  0   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.00 scsi_eh_1                                
 190 root   20  0   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.00 kworker/u:3

بعد از زدن c

top - 17:32:45 up 7:08, 3 users, load average: 0.33, 0.54, 0.59
Tasks: 251 total,  1 running, 215 sleeping,  1 stopped, 34 zombie
%Cpu(s): 18.9 us, 6.1 sy, 0.0 ni, 75.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
KiB Mem:  4049004 total, 3878968 used,  170036 free,  80004 buffers
KiB Swap: 4881404 total,   560 used, 4880844 free, 2119548 cached

 PID USER   PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM  TIME+ COMMAND                                 
 8849 matrix  20  0 1345m 327m 62m S 17.2 8.3 31:31.52 /usr/lib/firefox/firefox                        
 1297 root   20  0 260m 112m 34m S  8.6 2.9 30:23.14 /usr/bin/X :0 -core -auth /var/run/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt7 -n
 2877 matrix  20  0 1669m 242m 65m S  7.9 6.1 14:44.02 compiz                                 
12312 matrix  20  0 792m 29m 16m S  5.4 0.8  0:04.18 gnome-terminal                             
 9110 matrix  20  0 2497m 116m 45m S  2.9 2.9  3:51.71 rhythmbox                                
 2884 matrix  20  0 521m 16m 9900 S  1.8 0.4  5:04.91 indicator-multiload                           
 2841 matrix   9 -11 419m 7612 4924 S  1.4 0.2  4:14.47 /usr/bin/pulseaudio --start --log-target=syslog             
 2983 matrix  20  0 807m 40m 20m S  1.4 1.0  5:51.30 /usr/lib/unity/unity-panel-service                   
 2982 matrix  20  0 610m 10m 3468 S  0.7 0.3  2:59.46 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/hud/hud-service                
 2800 matrix  20  0 27340 3576 724 S  0.4 0.1  0:52.47 //bin/dbus-daemon --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session   
 2833 matrix  20  0 838m 25m 15m S  0.4 0.6  0:14.72 /usr/lib/gnome-settings-daemon/gnome-settings-daemon          
 3036 matrix  20  0 519m 6116 4676 S  0.4 0.2  1:13.56 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/indicator-application-service         
11863 root   20  0   0  0  0 S  0.4 0.0  0:03.92 [kworker/1:0]                              
12816 matrix  20  0 20816 1584 1052 R  0.4 0.0  0:00.16 top                                   
  1 root   20  0 27056 2852 1356 S  0.0 0.1  0:00.85 /sbin/init                               
  2 root   20  0   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.00 [kthreadd]                               
  3 root   20  0   0  0  0 S  0.0 0.0  0:05.45 [ksoftirqd/0]                              
  5 root    0 -20   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.00 [kworker/0:0H]                             
  6 root   20  0   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.00 [kworker/u:0]                              
  7 root    0 -20   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.00 [kworker/u:0H]                             
  8 root   rt  0   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.44 [migration/0]                              
  9 root   20  0   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.00 [rcu_bh]                                
  10 root   20  0   0  0  0 S  0.0 0.0  0:10.74 [rcu_sched]                               
  11 root   rt  0   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.18 [watchdog/0]                              
  12 root   rt  0   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.14 [watchdog/1]                              
  13 root   20  0   0  0  0 S  0.0 0.0  0:05.50 [ksoftirqd/1]                              
  14 root   rt  0   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.48 [migration/1]                              
  16 root    0 -20   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.00 [kworker/1:0H]                             
  17 root    0 -20   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.00 [cpuset]                                
  18 root    0 -20   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.00 [khelper]                                
  19 root   20  0   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.00 [kdevtmpfs]                               
  20 root    0 -20   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.00 [netns]                                 
  21 root   20  0   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.00 [bdi-default]                              
  22 root    0 -20   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.00 [kintegrityd]                              
  23 root    0 -20   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.00 [kblockd]                                
  24 root    0 -20   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.00 [ata_sff]                                
  25 root   20  0   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.00 [khubd]                                 
  26 root    0 -20   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.00 [md]                                  
  27 root    0 -20   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.00 [devfreq_wq]                              
  30 root   20  0   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.02 [khungtaskd]                              
  31 root   20  0   0  0  0 S  0.0 0.0  0:01.26 [kswapd0]                                
  32 root   25  5   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.00 [ksmd]                                 
  33 root   39 19   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.00 [khugepaged]                              
  34 root   20  0   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.00 [fsnotify_mark]                             
  35 root   20  0   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.00 [ecryptfs-kthrea]                            
  36 root    0 -20   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.00 [crypto]
  47 root    0 -20   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.00 [kthrotld]                     
  50 root    0 -20   0  0  0 S  0.0 0.0  0:00.00 [binder]

ترتیب کردن ستون‌ها

برای ترتیب کردن ستون‌ها از دکمه‌های زیر استفاده کنین

 command  sorted field         
  M     %MEM             
  N     PID              
  P     %CPU             
  T     TIME+

مثلا اگر می‌خواین بر اساس مقدار مصرف cpu ببینین از P استفاده کنین.

اگر می‌خواین بر اساس ستونی مرتب (sort) کنین که در بالا نیست با دکمه های >و <می‌تونین ستونی که sort می‌شه رو به چپ و راست حرکت بدین. یا از کلید F استفاده کنین و ستون مورد نظرتون رو انتخاب کنین.

تعیین محتویات داخل ستون به وسیله f

برای این‌کار از fاستفاده کنین. سپس به یک صفحه وارد می‌شین که در اون‌جا به هر ستون یک حرف انگلیسی اختصاص داده شده مثلا به pid حرف a اختصاص داده شده. شما با فشردن دکمه حرف مربوط به هر ستون می‌تونین اون ستون رو انتخاب کنین که کنارش یک ستاره میاد.

مثلا در زیر از PID تا  TIME+ انتخاب شده:

Current Fields: AEHIOQTWKNMbcdfgjplrsuvyzX for window 1:Def
Toggle fields via field letter, type any other key to return

* A: PID    = Process Id                          0x00000004 PF_EXITING
* E: USER    = User Name                           0x00000040 PF_FORKNOEXEC
* H: PR     = Priority                           0x00000100 PF_SUPERPRIV
* I: NI     = Nice value                          0x00000200 PF_DUMPCORE
* O: VIRT    = Virtual Image (kb)                      0x00000400 PF_SIGNALED
* Q: RES    = Resident size (kb)                      0x00000800 PF_MEMALLOC
* T: SHR    = Shared Mem size (kb)                     0x00002000 PF_FREE_PAGES (2.5)
* W: S     = Process Status                        0x00008000 debug flag (2.5)
* K: %CPU    = CPU usage                           0x00024000 special threads (2.5)
* N: %MEM    = Memory usage (RES)                      0x001D0000 special states (2.5)
* M: TIME+   = CPU Time, hundredths                     0x00100000 PF_USEDFPU (thru 2.4)
 b: PPID    = Parent Process Pid
 c: RUSER   = Real user name
 d: UID    = User Id
 f: GROUP   = Group Name
 g: TTY    = Controlling Tty
 j: P     = Last used cpu (SMP)
 p: SWAP    = Swapped size (kb)
 l: TIME    = CPU Time
 r: CODE    = Code size (kb)
 s: DATA    = Data+Stack size (kb)
 u: nFLT    = Page Fault count
 v: nDRT    = Dirty Pages count
 y: WCHAN   = Sleeping in Function
 z: Flags   = Task Flags <sched.h>
* X: COMMAND  = Command name/line

ترتیب قرار گرفتن ستون‌ها به‌وسیله o

اول oرو بزنین بعد به یک صفحه شبیه به صفحه زیر می‌رین که مثل بالا که گفته شد به هر ستون یک حرف اختصاص داده شده واگر می‌خواین ستون مورد نظرتون به سمت چپ برود حرف مربوط به اون ستون رو به صورت بزرگ (Upper case) بزنین و اگر می‌خواین به سمت راست حرکتش بدین به صورت حرف کوچک (Lower case) بزنین.

Upper case letter moves field left, lower case right

* A: PID    = Process Id                          0x00000004 PF_EXITING
* E: USER    = User Named                          0x00000040 PF_FORKNOEXEC
* H: PR     = Priority                           0x00000100 PF_SUPERPRIV
* I: NI     = Nice value                          0x00000200 PF_DUMPCORE
* O: VIRT    = Virtual Image (kb)                      0x00000400 PF_SIGNALED
* Q: RES    = Resident size (kb)                      0x00000800 PF_MEMALLOC
* T: SHR    = Shared Mem size (kb)                     0x00002000 PF_FREE_PAGES (2.5)
* W: S     = Process Status                        0x00008000 debug flag (2.5)
* K: %CPU    = CPU usage                           0x00024000 special threads (2.5)
* N: %MEM    = Memory usage (RES)                      0x001D0000 special states (2.5)
* M: TIME+   = CPU Time, hundredths                     0x00100000 PF_USEDFPU (thru 2.4)
 b: PPID    = Parent Process Pid
 c: RUSER   = Real user name
 d: UID    = User Id
 f: GROUP   = Group Name
 g: TTY    = Controlling Tty
 j: P     = Last used cpu (SMP)
 p: SWAP    = Swapped size (kb)
 l: TIME    = CPU Time
 r: CODE    = Code size (kb)
 s: DATA    = Data+Stack size (kb)
 u: nFLT    = Page Fault count
 v: nDRT    = Dirty Pages count
 y: WCHAN   = Sleeping in Function
 z: Flags   = Task Flags <sched.h>
* X: COMMAND  = Command name/line

ذخیره تغییرات انجام شده به وسیله W

اگر تغییراتی مثل تغییر در هیدر یا تغییرات در ستون مثل ترتیب ستون‌ها، اولویت‌ها و… انجام دادین  با زدن Wتغییرات‌ ذخیره می‌شود ودفعه بعد که top رو اجرا کنین به همون شکل قبل اجرا می‌شود.

دستور دیگری به اسم htop هست که بسیار شبیه به top هست و کار با اون آسون‌تر هم هست و از ماوس هم بهره می‌بره و شخصی‌سازی اون به راحتی قابل انجام است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

متن نظر
نام*:
رایانامه*:
وب سایت / وبلاگ: