رفع خطا smtp error (-1) connection to server failed roundcube

برای رفع این خطا که معمولا هنگام ارسال ایمیل رخ می دهید، اگر سرور شما دایرکت ادمین است اقدامات زیر را انجام دهید: 1- در مسیر /usr/local/directadmin/custumbuild ./build secure_php دستور فوق را وارد کنید 2- از باز بودن پورت های...