تنظیم زمان در htaccess و در php.ini

گاهی در حایکه زمان سرور تنظیم می باشد و زمان بر اساس تهران تنظیم می باشد، در برخی سایتهای مشتریان ممکن است اعلام کنند که زمان تنظیم نیست. در این مواقع می توانید زمان را در فایل php.ini تنظیم کنید:...