رفع خطا mysqldump error output: mysqldump: Got error: 2002

با سلام ممکنه بعد از بکاپگیری از یک اکانت در دایرکت ادمین در بخض پیغامها با خطای زیر مواجه بشین: Error while backing up database domain_db Error while backing up database athlonme_blog: The sql file is 0 bytes in size:...