آموزش رفع خطای Content Encoding Error

در صورتی که با خطای زیر مواجه  می شوید: ۱ Content Encoding Error باید فایل php.ini  خود را ویرایش نمایید و zlib.output_compression را on  نمایید: برای مشاهده مسیر فایل php.ini از دستور زیر استفاده کنید: php --ini ۱ zlib.output_compression =...