رفع خطای Error in accept: Too many open files در دایرکت ادمین

سلام وقتی سرویس mysql مشکل داره و با بررسی log دیتابیس با خطای: [ERROR] Error in accept: Too many open files مواجه بودین   فایل زیر را ویرایش کنید: [php] nano/etc/my.cnf [/php]   [mysqld] open_files_limit = 3000 سپس ذخیره کنید...