مقابله با حملات DNS amplification

قبلا در مقاله (( DNS AMPLIFICATION چیست ))راجب این نوع حملات اطلاعات کافی بدست آوردیم: یکی از راههای مقابله با این حملات که معمولا لود زیادی در سرور اعمال می کنند این است که روی دامنه هایی که روی سرور...