روش های بهبود فروش

برای فروش آنلاین بهینه سازی موتورهای جستجو و استراتژی های گسترش شبکه های اجتماعی اولین روش هایی است که به ذهن خطور می کند. با وجود اینکه بازاریابان کمی می توانند تحولات ناشی از تغییرات الگوریتم های موتور جستجو و...

غیر فعال کردن پیغام یا alert های cron و process

برای غیر فعال کردن پیغام هایی که مربوط به cron است بعنوان مثال پیغامهای زیر: Cron <[email protected]> /usr/sbin/csf -u Upgrading csf from v9.02 to 9.04... Retrieving new csf package... ----- Cron <[email protected]> /usr/local/cpanel/scripts/upcp --cron [2016-06-24 04:34:01 -0400] Detected cron=1 (cron...