نصب MVC در windows server

ساده ترین راه نصب از طریق Microsoft Web Platform Installer می باشد شما می توانید از لینک زیر Download the Microsoft Web Platform   نرم افزار مربوطه را در سرور نصب کنید . و از میان گزینه ها MVC رو...