تغییر نسخه asp برای کلیه اکانت ها در وبسایت پنل

به کنترل پنل لاگین نموده و از قسمت Settings گزینه Policies را انتخاب نمائید. حال گزینه Web Policy را جهت تغییر پیش فرض های تعیین شده انتخاب کنید. در قسمت Extensions مانند تصویر زیر می توانید نسخه Asp.net را به نسخه دلخواه تغییر دهید...