فارسی سازی encoding دایرکت ادمین

چنانچه تمایل دارید فایل منیجر سایت خود در دایرکت ادمین از فارسی پشتیبانی کند ،باید  utf-8 در سرور نصب باشد. اگر این مورد نصب نباشد، فایل های سایت که در فایل منیجر edit کنید شامل کاراکتر های ناخوانا می باشد....