رفع مشکل PHP Warning: Unknown: 1 result set(s) not freed. Use mysql_free_result to free result sets which were requested using mysql_query() in Unknown on line 0

اگه در log های یه دومین با این خطا مواجه بودید: PHP Warning:  Unknown: 1 result set(s) not freed. Use mysql_free_result to free result sets which were requested using mysql_query() in Unknown on line 0 میتونین نتیجه بگیرین در نمایش...

رفع خطا InnoDB: Waiting for the background threads to start

یکی از دلایل استارت نشدن mysql را می توان به کرش کردن table های innodb دانست، در این مواقع وقتی از ادرس: [php] /var/lib/mysql/servername.err [/php] خطاهای mysql را بررسی کنیم با خطای زیر مواجه می شویم: InnoDB: Waiting for the...