رفع خطای This Connection is Untrusted

  پروتکل ssl برای امنیت سرورها و سایتها روی سرور نصب می شود. اما در بعضی حالت ها مرورگر های وب، پیغام هایی در رابطه با سایتهایی که از این پروتکل استفاده می کنند نشان می دهند و آنها را...