رفع خطا retry time not reached در ارسال ایمیل در دایرکت ادمین

در صورتی قادر به ارسال ایمیل نمی باشید ابتدا log را بررسی نمایید: [php] /var/log/exim/mainlog [/php] در صورتی که با خطای retry time not reached for any host after a long failure period مواجه شدید دستورات زیر را اجرا نمایید:...