رفع خطای Got error: 1045: Access denied for user ‘root

با سلام ممکنه هنگامیکه دارید تو دایرکت ادمین بکاپگیری میکنید با خطای زیر مواجه بشین . Error while backing up database domain_db Error while backing up database domain_db: The sql file is 0 bytes in size: /home/admin/admin_backups/domain_db.sql mysqldump error output:...