ایمیل تایید رسلو (resello)

تایید درخواست های فعال سازی دامنه com , net- شرکت رسلو Resello برای تکمیل فرآیند ثبت دامنه پس از انتخاب دامنه مورد نظر برای شما از طرف HostControl ایمیلی ارسال می گردد که شما باید ان را تایید کنید. در...