ساخت گالری در وردپرس

خوب برای ایجاد یک گالری ما مسلماً نیاز به یک نوشته داریم که گالری درون آن قرار گیرد. (البته برگه هم می‌شود.) خوب این نوشته را ایجاد کنید یا از نوشته‌های موجود یکی را باز نمایید. درج گالری اشاره گر...