نمایش ادرسهایی که بیشترین درخواست را به آپاچی ارسال کردن در دایرکت ادمین

برای نمایش  ادرسهایی که بیشترین درخواست را به آپاچی ارسال کردن در دایرکت ادمین از دستور زیر در محیط ssh استفاده میکنیم:   [php] awk '{print $1}' /var/log/httpd/access_log | sort | uniq -c | sort -rnk1 | head -n 10...

مانیتورینگ درخواست های ارسالی به آپاچی

زمانی که در حال اجرای آپاچی "2.x با custombuild" باید در مسیر "/etc/httpd/conf/extra/httpd-info.conf" تغییرات زیررا اعمال نمایید: یک خط وجود دارد که در آن عبارت "Allow from" را مشاهده می کنید. در اینجا به جای "1.2.3.4" آی پی خود را...