آموزش ساخت یوزر در filezilla سرور

در مقاله زیر بصورت مفصل راجب فایل زیلا نسخه کاربر صحبت کردیم و همه تنظیمات مربوط به نرم افزار فایل زیلا و خطاهای مربوطه را پیگیری کردیم: آموزش کامل و جامع کار با نرم افزار فایل زیلا نسخه کاربر امروز...