آشنایی با دستور vmstat

یکی از برنامه های مانیتورینگ در سرور های لینوکسی می باشد این دستور موارد زیر را نمایش می دهد: دیسکها ، فرآیندهای سیستم، I / O بلوک، وقفه ها، فعالیت CPU  و kernerl threads را نمایش می دهد. به طور...