تغییر پورت ftp

برای تغییر پورت ftp فایل زیر را ویرایش کنید: /etc/pure-ftpd.conf اگر در سرور proftpd فعال است ، فایل زیر را باید ویرایش کنید: nano /etc/proftpd.conf در این فایل می توانیم پورت دلخواه را در قسمت port وارد کنیم ، سپس...