مسدود کردن پنجره های فرعی تبلیغاتی(Pop-up blocker)

حتما تا حالا برای شما هم پیش اومده که موقع بازدید از یه سایت پنجره های تبلیغاتی زیادی براتون باز بشه،و باعث ایجاد مشکل بشه و شما بیزار شدین از اینکه اون سایت رو باز کردین ،به این پنجره ها...