آموزش نصب Phalcon

برای نصب فریم ورک فالکون در centos می توانید دستورات زیر را وارد کنید: [php] cd /opt git clone https://github.com/phalcon/cphalcon.git cd cphalcon/build ./install [/php] سپس مقدار extension=phalcon.so را در php.ini اضافه میکنیم و وب سرور را ریستارت میکنیم. برای یافتن...