تاریخچه ی دیتاسنتر OVH

از سال 1999 در دورانی که بسیاری از مردم اینترنت را به عنوان یک عامل بالقوه نمیدیدند ،OVHبه آنچه که از اینترنت در امروز  و فردا میبینیم شکل داد.نوآوری  های دیتاسنتر   OVHدر مرکز داده ها و شبکه اینترنت می باشد...