روشهای ارسال ایمیل با دستورات لینوکس

یکی از مشکلاتی که مدیران سرور با ان مواجهند ، عدم ارسال ایمیل در سرور هست. معمولا در این مواقع مدیر سرور نیاز دارد بعد از گزارش مشتری ، از صحت این موضوع مطمئن شود. بنابراین سریعترین روش ابتدا بررسی...