خطا kernel: nf_conntrack: table full, dropping packet

با سلام امروز با اینکه در سرور شاهد لود پایینی بودیم ، ولی سرعت سرور به شدت پایین بود. با بررسی پیغام های سرور با دستور زیر: tail -f /var/log/messages شاهد خطاهای زیر بودیم: kernel: nf_conntrack: table full, dropping packet....