خطای ۴۰۰ Bad Request

  ۴۰۰ Bad Request : این کد خطا نشان دهنده این مورد است که درخواست HTTP ارسال شده به سرور دارای syntax صحیحی نمی باشد. در ذیل به برخی از شرایطی که ممکن است باعث بروز این خطا شود اشاره...

رفع خطای Script timed out before returning headers: script.php, refererer http://….

گاهی در error log مربوط به اپاچی با خطای زیر مواجه می شویم و دسترسی به سایت ممکن نیست. Script timed out before returning headers: script.php, refererer http://.... برای رفع این خطا فایل زیر را ویرایش میکنیم: [php] etc/httpd/conf/extra/httpd-default.conf [/php]...