نگارش نمادهای ریاضی با کلید ALT

اگه شما یک ریاضی دان باشین !! یا نه ، کسیکه رشته مهندسی خونده و میخواد برای ارشد دفاع کنه ؛ حتما نیاز داره نمادها و فرمولهای زیادی رو تو پروژش تایپ کنه ، امروز میخوام تعدادی ازین نمادهای ریاضی...