تنظیم زمان سرور لینوکسی

تنظیم زمان به زمان تهران در سرور لینوکس یکی از اقداماتی است که مدیران سرور در هنگام کانفیگ سرور انجام می دهند. برای تنظیم زمان به زمان تهران باید در سرور دستورات زیر را وارد کنید: [php] mv /etc/localtime /etc/localtime.BACKUP...