محدود کردن فعالیت های رایانه ای کودکان

امروزه یکی از نگرانی های والدین ،استفاده ی بیش از حد کودکان از رایانه به ویژه بازی های رایانه ای و سرگرمی های مجاز یا غیر مجاز اینترنتی است.ویندوز 7 دارای نرم افزاری برای کنترل فعالیت های کاربران رایانه ،به...