غیر فعال کردن Zone-Transfer

همانند اطلاعاتی که در اکتیو دایرکتوری وجود دارد، اطلاعات موجود در Zone های DNS نیز می‌توانند با سایر DNS سرورهای موجود در مجموعه همگام‌سازی شوند. انتقال اطلاعات مربوط به Zone های DNS در اصطلاح فنی Zone Transfer نامیده می‌شود. دلیل...