تفاوت ESX و ESXi

ESX و ESXi هر دو از Hypervisorهای شرکت VMware هستند. با توجه به اینکه ESX و ESXi از kernel قدرتمند "VMKernel" استفاده می کنند تقریبا دارای امکانات مساوی می باشند. اما فرق اصلی بین این دو در یک جزء به...