خطا General authentication failed در outlook

یکی از خطاهایی که معمولا کاربران outlook ممکن است با ان مواجه شوند خطای زیر است: Log onto incoming mail server (IMAP): General authentication failed. None of the authentication methods supported by your IMAP server (if any) are supported on...