چگونه یک صفحه ارور ۴۰۴ اثربخش در وردپرس بسازیم

وقتی‌ روی لینکی‌ کلیک کرده و به صفحه‌ای منتقل میشوید که اغلب با نوشته “Page not Found” ، “Page Can not be displayed”، “404 error” ، و ... رو به رو می شوید در واقع یک خطای ۴۰۴ رخ داده...