اضافه کردن ip اضافی در دایرکت ادمین

برای اضافه کردن ای پی ip اضاقی در دایرکت ادمین ، میتوانین از بخش IP Management ای پی رو اضافه کنین. همینطور میتونین بصورت دستی ip رو در کارت شبکه اضافه کنین در آموزش زیر ما میخواهیم ای پی 1.2.3.4...