روش پشتیبان گیری در وردپرس – افزونه پشتیبان گیری

backup in wordpress - یکی  از نیاز های شما پشتیبان گیری از سایت وردپرسی هست ، این افزونه به شما کمک می کنند که این کار را انجام دهید .تصور کنین ، که ساعت ها وقت برای طراحی سایت وردپرسی...