تغییر پورت ftp

برای تغییر پورت ftp فایل زیر را ویرایش کنید: /etc/pure-ftpd.conf اگر در سرور proftpd فعال است ، فایل زیر را باید ویرایش کنید: nano /etc/proftpd.conf در این فایل می توانیم پورت دلخواه را در قسمت port وارد کنیم ، سپس...

رفع مشکل PHP Warning: Unknown: 1 result set(s) not freed. Use mysql_free_result to free result sets which were requested using mysql_query() in Unknown on line 0

اگه در log های یه دومین با این خطا مواجه بودید: PHP Warning:  Unknown: 1 result set(s) not freed. Use mysql_free_result to free result sets which were requested using mysql_query() in Unknown on line 0 میتونین نتیجه بگیرین در نمایش...