رفع خطای Invalid command ‘suPHP_Engine’

ممکن هست هنگام ریستارت اپاچی در سرور httpd با خطای زیر مواجه شوید:

Starting httpd: Syntax error on line 32 of /usr/local/directadmin/data/users/admin/httpd.conf:
Invalid command 'suPHP_Engine', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration

و هنگام مشاهده سایت با یکی از دو خطای زیر مواجه باشید:

Connection refused: domain.com:80
The conection was reset

در این مواقع از طریق ssh به سرور login کنید و دستورات زیر را وارد کنید:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build clean
./build php y
./build suphp y
./build rewrite_confs

بعد از وارد کردن دستورات فوق دوباره بررسی کنید، مشکل رفع خواهد شد.

 

learnin english

error Invalid command ‘suPHP_Engine’

service httpd restart
Starting httpd: Syntax error on line 32 of /usr/local/directadmin/data/users/admin/httpd.conf: 
Invalid command 'suPHP_Engine', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration

To fix the error, use the following commands in ssh

 

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build clean
./build php y
./build suphp y
./build rewrite_confs

good luck

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

متن نظر
نام*:
رایانامه*:
وب سایت / وبلاگ: